Likvidácia spoločnosti

Niekedy sa stane, že spoločnosť musí z rôznych príčin svoju činnosť ukončiť. Najčastejšie využívaným spôsobom dobrovoľného ukončenia činnosti spoločnosti je likvidácia.

Proces likvidácie spoločnosti je veľmi náročný nielen z časového a administratívneho, ale aj právneho a účtovného hľadiska.

Navyše, aby spoločnosť mohla vstúpiť do likvidácie, musí mať uhradené všetky záväzky. Z tohto dôvodu je nanajvýš vhodné ešte pred samotným vstupom do likvidácie zistiť účtovný stav spoločnosti. V praxi to znamená zostaviť mimoriadnu účtovnú závierku. Týmto získate prehľad o svojej spoločnosti, o jej neuhradených pohľadávkach, dlhoch a majetku.

Ak vaša spoločnosť dlhy nemá, môžete vstúpiť do likvidácie. Prvým krokom vstupu do likvidácie je zápisnica z valného zhromaždenia o vstupe do likvidácie. Zároveň sa vymenuje osoba, ktorá bude likvidátorom. Likvidátorom môže byť konateľ spoločnosti, ale môže ním byť aj externá spoločnosť, napríklad naša.

Následne sa vstup do likvidácie zapisuje do Obchodného registra SR a zapisuje sa likvidátor poverený likvidáciou.

Po zápise do ORSR likvidátor oznámi túto skutočnosť v obchodnom vestníku, kde bude zverejnená 3 mesiace. Týmto sa môžu obchodní partneri oboznámiť s tým, že vaša spoločnosť vstúpila do likvidácie.

Desí vás náročnosť procesu likvidácie vašej spoločnosti? Žiadne obavy! Obráťte sa na nás, my vám ochotne poradíme a pomôžeme!

V prípade akýchkoľvek otázok nám neváhajte napísať alebo zavolať na: