Povolenie na predaj liehu (SBL)

Na Slovensku je podnikanie v oblasti pohostinských služieb jednou z najrozšírenejších foriem podnikania. Neoddeliteľnou súčasťou podnikania v tejto sfére je aj predaj alkoholu v spotrebiteľskom balení, na ktorý potrebujete získať povolenie na predaj spotrebiteľského balenia liehu (SBL). Ako vidno z názvu, na predaj piva a vína povolenie nepotrebujete.

Povolenie vydáva príslušný colný úrad na základe podanej žiadosti. Miestna príslušnosť úradu je daná sídlom podnikania, pričom smerodajné je, kde sídli spoločnosť, nie prevádzka, v ktorej sa bude alkohol predávať.

 Ako vám môžeme pomôcť?

Chceli by ste začať podnikať v oblasti pohostinských služieb a predávať alkohol koncovému spotrebiteľovi, no neviete, ako na to? Obráťte sa na nás, my vám ochotne poradíme a pomôžeme!

V prípade akýchkoľvek otázok nám neváhajte napísať alebo zavolať na: