Zoznam hospodárskych subjektov

Ak sa ako podnikateľ alebo spoločnosť chcete zúčastňovať súťaží na verejnom obstarávaní, či byť subdodávateľom pre verejné zákazky, musíte byť najprv zapísaný do zoznamu hospodárskych subjektov, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie.

Zápis do tohto zoznamu má mnoho výhod, najmä ak sa o verejné zákazky chcete uchádzať pravidelne. Zápisom totiž získate status kvalifikovaného dodávateľa, splníte podmienku  obchodovania na Elektronickom trhovisku, čo vám zabezpečí, že počas doby platnosti zápisu nebudete musieť preukazovať spôsobilosť na uzatváranie zmlúv alebo rámcových dohôd vo verejnom obstarávaní.

Na zapísanie do tohto zoznamu musíte splniť množstvo podmienok, ako napr. nemôžete byť dlžníkom v inštitúciách ako zdravotné poisťovne, sociálna poisťovňa, či daňový úrad, a zároveň nemôžete byť v konkurze, reštrukturalizácii, či likvidácii.

Aké sú výhody zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov?
Ako vám môžeme pomôcť?

Chcete byť zapísaný do zoznamu hospodárskych subjektov, no zdá sa vám celý proces príliš komplikovaný? Obráťte sa na nás, my vám ochotne poradíme a pomôžeme!

V prípade akýchkoľvek otázok nám neváhajte napísať alebo zavolať na: