Povolenie na nákladnú dopravu

Nákladná doprava spadá do nasledovných predmetov podnikania:

  1. Nákladná cestná doprava
  2. Medzinárodná doprava tovaru po ceste v prenájme alebo za úhradu

Prevádzkovaním cestnej nákladnej dopravy sa je podnikanie, ktorého predmetom je odplatné poskytovanie dopravných služieb verejnosti cestnými motorovými vozidlami, ktoré sú na tento účel typovo schválené.

V tomto type dopravy rozlišujeme:
 

Ide o podnikanie v preprave s menšími vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla. Tento druh podnikania spadá pod voľné živnosti a nie je tu potrebná žiadna licencia či koncesia.

Ide o odplatné poskytovanie dopravných služieb verejnosti cestnými motorovými vozidlami, ktoré sú na tento účel typovo schválené.

Hoci nákladná cestná doprava patrí medzi často vyhľadávané formy podnikania, proces získania povolenia a licencie môže byť  veľmi zdĺhavý a časovo náročný. Pri tomto type podnikania je potrebné splniť ďalšie zákonné podmienky a podať žiadosť o vydanie povolenia na prevádzkovanie nákladnej cestnej dopravy nad 3,5 t.

Ak chcete poskytovať služby medzinárodnej nákladnej dopravy, ďalším krokom je tzv. žiadosť o vydanie licencie spoločenstva.

Obe žiadosti sa podávajú na príslušnom okresnom úrade krajského mesta podľa sídla vašej spoločnosti.

UPOZORNENIE! Každý žiadateľ o vydanie povolenia na prevádzkovanie cestnej nákladnej dopravy musí byť podľa zákona zapísaný v Obchodnom registri SR. Týka sa to nielen obchodných spoločností, ale aj živnostníkov.

Ako vám môžeme pomôcť?

Chceli by ste začať podnikať v oblasti nákladnej dopravy, no neviete, ako na to? Obráťte sa na nás, my vám ochotne poradíme a pomôžeme!

V prípade akýchkoľvek otázok nám neváhajte napísať alebo zavolať na: