Povolenie na osobnú dopravu

Pod pojmom osobná cestná preprava sa rozumie preprava osôb autobusmi. Pri autobusovej doprave rozlišujeme:

  1. Pravidelnú autobusovú dopravu

Ide o zriadenú pravidelnú autobusovú linku - mestskú, prímestskú, alebo diaľkovú. Táto sa ďalej delí na vnútroštátnu alebo medzinárodnú.

  1. Osobitnú pravidelnú autobusovú dopravu

Ide o pravidelnú dopravu pre vopred určené skupiny cestujúcich. Obvykle ide o študentov alebo zamestnancov, ktorí cestujú do vzdelávacej inštitúcie, či zamestnania.

  1. Príležitostnú dopravu

Ide o dopravu na základe dohody prevádzkovateľa s objednávateľom pre dohodnutú skupinu cestujúcich, po dohodnutej trase a s dohodnutými zastávkami. Pri tomto type prepravy musia byť autobusy bezpodmienečne označené vpredu aj vzadu nápisom ZÁJAZD. Týmto spôsobom nie je povolená preprava autobusových zásielok ani stojacich cestujúcich.

Čo vám ponúkame?

Chceli by ste začať podnikať v oblasti autobusovej dopravy, no neviete, ako na to? Obráťte sa na nás, my vám ochotne poradíme a pomôžeme!

V prípade akýchkoľvek otázok nám neváhajte napísať alebo zavolať na: