Register partnerov verejného sektora

Register partnerov verejného sektora vznikol na základe zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora. Tento zákon zavádza nový inštitút tzv. partnera verejného sektora.

Partner verejného sektora je fyzická alebo právnická osoba, ktorá prijíma peňažné plnenie z verejných zdrojov, alebo majetok nad zákonom určený limit. Zápis v registri partnerov verejného sektora (RPVS) je potrebný, ak sa podnikateľ alebo iná osoba plánuje zúčastňovať verejných obstarávaní, prijímať štátnu pomoc, alebo nadobúdať od štátu majetok.

V zmysle tohto predpisu musí byť každý partner verejného sektora a jeho konečný užívateľ výhod registrovaný v osobitnom registri partnerov verejného sektora. Tento register je vedený na Okresnom súde v Žiline.

Registráciu do registra partnerov verejného sektora pre našich klientov zabezpečuje naša partnerská advokátska kancelária, ktorá má s týmto úkonom mnohé skúsenosti.

Chcete sa zapísať do registra partnerov verejného sektora, no nemáte s týmto procesom skúsenosti? Obráťte sa na nás, my vám ochotne poradíme a pomôžeme!

V prípade akýchkoľvek otázok nám neváhajte napísať alebo zavolať na: