Ochranná známka

Ochranná známka je označenie tovaru alebo služieb, na základe ktorého sa tovary a služby jedného podnikateľa dokážu odlíšiť od podobných tovarov a služieb iných podnikateľov. Inými slovami jej hovoríme značka alebo brand“. Označenie sa za ochrannú známku považuje až po registrácii v registri ochranných známok. Každá ochranná známka musí mať rozlišovaciu spôsobilosť a práve posúdenie tejto vlastnosti býva mnohokrát  veľmi náročné.

Ochrannou známkou môže byť slovné, obrazové, priestorové, pozičné označenie, označenie vzoru, označenie tvorené jednou farbou alebo kombináciou farieb bez obrysov, zvukové označenie, pohybové, multimediálne, holografické alebo iné označenie.

Ochranná známka (značka) chráni vždy len ten druh tovarov alebo služieb, pre ktorý je registrovaná, a len na území toho štátu, na ktorom ju prihlasovateľ prihlási ako ochrannú známku. Konanie o zápise ochrannej známky zvyčajne trvá 5 až 7 mesiacov. Jej platnosť je 10 rokov odo dňa podania prihlášky a je možné ju opakovane obnovovať.

Registráciu ochrannej značky pre našich klientov zabezpečuje naša partnerská advokátska kancelária, ktorá má s týmto úkonom dlhoročnú prax.

Ako vám môže advokátska kancelária pomôcť?

Chceli by ste si dať registrovať ochrannú známku, no neviete, ako na to? Obráťte sa na nás, my vám ochotne poradíme a pomôžeme!

V prípade akýchkoľvek otázok nám neváhajte napísať alebo zavolať na: