Povolenie na taxislužbu

Prevádzkovanie taxislužby je na Slovensku pomerne obľúbenou formou podnikania. Jej založenie si však v súčasnej dobe vyžaduje celý rad povolení, osvedčení a daňových registrácií. V prvom rade potrebujete tzv. koncesiu, teda koncesnú listinu, ktorá je v podstate oprávnením dopravcu (prevádzkovateľa služby) poskytovať dopravné služby a uzatvárať zmluvy na prepravu osôb v rámci podmienok stanovených v koncesii. Súčasťou podmienok na vydanie koncesie je tiež preukázanie finančnej spoľahlivosti a mnohé ďalšie podmienky.

Taxislužbu môžete vykonávať napríklad vo forme s.r.o. alebo družstva.

Navyše, novela zákona o cestnej doprave, platná od 1.apríla 2019, priniesla výrazné zmeny v požiadavkách na samotných vodičov taxislužby. Podľa tejto novely sa budú musieť budúci vodiči taxislužby podrobiť lekárskej prehliadke (posúdenie zdravotnej spôsobilosti) a psychologickému vyšetreniu (posúdenie psychologickej spôsobilosti) u príslušných lekárov. Tieto prehliadky budú povinní absolvovať pravidelne, inak im bude preukaz vodiča taxislužby odňatý.

Ako vám môžeme pomôcť?

Chceli by ste začať podnikať v oblasti taxislužby, no neviete, ako na to? Obráťte sa na nás, my vám ochotne poradíme a pomôžeme!

V prípade akýchkoľvek otázok nám neváhajte napísať alebo zavolať na: